Zijn schades door overstromingen eigenlijk wel verzekerd?

Gepubliceerd op: 03-03-2020

Door het veranderend klimaat ontstaan ook steeds meer overstromingen (vanuit rivieren etc.). Maar zijn overstromingen eigenlijk wel verzekerd op je woonhuis en inboedelverzekering? Wat als je in de omgeving van een grote rivier woont? Overstromingen door bezwijken van primaire waterkeringen (denk aan dijken bij de Noordzee, IJsselmeer, de Rijn etc) zijn tot dusver nergens verzekerd. Waterschade door plaatselijke hevige regenval (waardoor bijvoorbeeld de straat blank staat) is meestal wel verzekerd, maar vraag dit voor de zekerheid nog even na.

Verzekeraar ASR (een partij in mijn portefeuille) claimt eind 2019 de eerste verzekeraars te zijn die hun verzekerden (ook bestaande!) vanaf 2020 automatisch hebben meeverzekerd voor schade bij overstromingen van niet primaire waterkeringen. De verzekeraar geeft aan maatschappelijk relevant te willen zijn door onder meer dit soort oplossingen te bieden. Als je kijkt naar de 'eerlijke verzekeringswijzer' dan zie je overigens ook dat ASR (net als VIVAT overigens) koploper is op verschillende vlakken zoals mensenrechten, wapens ed.

Maar wat wordt er verstaan onder "overstromingen van niet primaire waterkeringen"?
Schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het falen van een zogeheten niet-primaire waterkering.

Waterwet:
Primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Primair zijn bijvoorbeeld dijken bij de Noordzee, IJsselmeer of een grote rivier. Niet-primaire waterkeringen (waar ASR dus op doelt) zijn keringen langs regionale rivieren of kanalen. Hier kan je daar nog iets meer over lezen. 

Bij welke verzekeraar zit jij?
Enig idee bij welke verzekeraar je momenteel zit? en hebben zij overstromingen door niet primaire waterkeringen al automatisch meeverzekerd? Laat je verzekeringen zonder meerkosten door mij beheren en ik zoek het direct voor je uit.

Wat nu wanneer er een ramp ontstaat waarbij dijken zijn doorgebroken en er enorme waterschade ontstaat? Door een goedgekeurd wetsvoorstel helpt de overheid in dit soort situaties mee: Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen. 

Indirecte waterschade:
Je kan natuurlijk ook waterschade oplopen door plaatselijke hevige regenval in de straat waardoor putten het niet meer aan kunnen. Dit is een heel andere vorm van overstroming en in veel gevallen wel verzekerd. Ook dit kan ik direct voor je nakijken. Waterschade door achterstallig onderhoud (bladeren in dakgoot) of nalatigheid is niet verzekerbaar.

Meer weten? of je verzekeringen via mij laten beheren zonder meerkosten? app of bel gerust

Tommy Vaerewijck

Deel dit artikel!